Jdi na obsah Jdi na menu
 
R O K  1 9 2 0

       K O Z A Š I C E


Obrazek

 Kolem roku 1920 měly Kozašice 41 domů a 219 obyvatel. Žili zde : Danihelkovi, Lejhancovi, Formanovi, Macháčkovi, Forštovi, Antochovi, Tlukovi, Šancovi, Šálovi, Smradíkovi, Petříkovi, Fořtovi, Blažejovi, Popkovi, Bukovských, Kalouskovi, Jelinkovi, Jelínkovi, Mrštíkovi, Markovi, Kalouskovi, Zmekovi, Pernerovi, Horkých, Krejčíkovi, Šoltovi, Danihelkovi, Smradíkovi, Danihelkovi, Suchánkovi, Houdkovi, Šoltovi, Šoltovi, Šoltovi, Rumlovi, Šoltovi, Zárubovi, Černých, Flonerovi, Špínovi , Šoltovi a další.
U majitelů chalup bydleli někdy také rodiče či děti s jiným příjmením.
Starostou Obecního úřadu byl Jan Danihelka č. 27.

Na výše uvedené fotografii jsou:

Budova p. Danihelky.

 Dům č. 29 postavil v letech 1863-1865 p. Josef Petřík, který zde žil s manželkou Barborou, roz. Jandáčkovou z Horky č.11 a dětmi Janem a Marií, kterou si vzal za ženu Josef Danihelka. Žili zde s dětmi Růženou, Boženou, Jaroslavem a Ladislavem.

 Trafika p. Jelínka.

 Č.p. 17. Na tomto místě stála obecní pastouška . Stavení na snímku postavil, nebo opravil, p. Matěj Jelínek, žil zde se ženou a syny Františkem a Ladislavem. Ladislav se ženou Marií zde provozovali trafiku a obchod s koloniálním zbožím. Ještě po 2. svět. válce zde prodával p. Dařílek.

 Mlýn J. Šance.

Zmínka o mlýnu v Kozašicích je  z konce 13. stol.Mlýn byl několikrát přestavován a upravován. V 18. a 19. stol byl více jak 1OO let majetkem rodiny Šoltů. Posledním majitelem byl v 8O. letech19. stol. Václav Šolta, v r. 189O byl nájemcem mlýna Jan Holeček, majitelem dále p. Petráček a p. Josef Šanc.V roce 1930 byl mlýn pronajat p. Emilu Holečkovi z Rašov.Provoz ve mlýně skončil koncem 2. svět. války.

  Budova p. Turyny.

Usedlost, která stála v těchto místech, zde byla již před r. 1618. Koncem 18. stol. byl jejím majitelem Jan Danihelka, půlsedlák a majitel hospody, v pol. 19. stol. Václav Danihelka, sedlák a majitel hospody s manželkou Annou, dále pak Rolenec Václav s manželkou Annou a Macháčkovi s dcerami. Dcera Macháčkových Anežka se provdala za Josefa Turynu. Hospodařili zde a provozovali hostinec do 5O. let 20. stol.

 

Rozcestí k Zdechovicím.

  Stavení č. 38 postavil před r. 19OO p. Václav Černý. Žil zde s manželkou a dětmi Václavem, Josefem a Marií.

 Č.p. 32. Původní chalupa zde stála kolem roku 186O, bydlela zde rodina Šoltova. Jejich dcera, provdaná Kalhousová, měla tři děti, Stanislava, Václava a Marii.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      J A N K O V I C E 

 

             Usedlost č. 12 v Jankovicích patřila již v 18. stol. rodině Turynů. Začátkem 19. stol. zde hospodařil Matěj Turyna, dále Josef Turyna s manželkou Annou, roz. Hyhlíkovou a Josef Turyna s manželkou Viktorií, roz. Šoltovou z Kozašic


 Josef a Viktorie Turynovi s dětmi Josefem, Bohumilem, Martou a vnuky Marií a Františkem


Obrazek


 Josef Turyna se narodil 14. ledna 1859 zemřel 24.dubna 1931. Neměl žádné sourozence. Viktorie Turynová byla dcerou Václava Šolty, mlynáře z Kozašic č. 8,narodila se 26. června 1968 a zemřela 10. března 1948.

 Měli šest dětí: Annu, provdanou Bínovou, Marii, provdanou Skálovou, Josefa, Bohumila a Martu, provdanou Petříkovou. Syn Václav zemřel v devíti letech.

 V roce 1926 po svatbě syna Bohumila ,se Turynovi odstěhovali do chalupy č 34, kde žili s vnuky Marií a Františkem a dcerou Martou. Byla to chalupa manžela prvorozené dcery Anny. Anna i pan Bína již nežili.


 Na snímku z. r. 1926 je jejich syn Bohumil s manželkou Vlastou a jejich dcerou před usedlostí č.12

Obrazek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     S E N Í K

              

               Přibližně ze stejné doby je foto ze Seníka. Je na něm chalupa č. 23 a rodina pana Václavka. Pan Václavek byl ve 3O. letech 2O. stol. starostou obce, zasloužil se o elektrifikaci obce v r. 1929, úhrada za elektrifikaci byla provedena z poplatků z honitby. Václavkovi měli pět dcer: Marii, provdanou Kohoutovou do Litošic, Antonii, prov. Krátkou do Semtěše, Annu, prov. Maděrovou do Ronova n/D, Zdenku, prov. Motlovou do Opočínka a Amalii, provdanou za Bedřicha Komárka ze Svinčan.

Obrazek

 Hospodařili asi na 6,5 ha. polí a luk, vlastnili 0,5 ha lesa. Měli koně, 4 krávy, 1-2 prasata a ostatní drobné hospodářské zvířectvo,

 Informace poskytl a foto zapůjčil pan Ladislav Komárek.

 

 

 


 

  

Náhledy fotografií ze složky